Световен ден на статистиката

20 октомври е определен за Световен ден на статистиката през 2010 г. с Резолюция на ООН. Денят бе отбелязан и от нашите възпитаници.
Под ръководството на г-жа Здравка Здравкова – учител по професионална подготовка, деветокласниците от професии „Офис мениджър“ и „Организатор на туристическа агентска дейност“ получиха първоначални познания в областта на статистическата наука.
Убедени в ролята на статистиката за развитието на информационното общество, учениците от ПДТГ «Димитър Хадживасилев» отбелязват този ден с постери и компютърни презентации. Интересът и любознателността им към тази наука има своя история – от няколко години в България се провежда Национална олимпиада по статистика за ученици, в която нашите отбори се класират на призови места.
Честит празник!