Пореден успех за ученичка от Търговската гимназия

Александра Василева Павлова, ученичка от IXa клас, специалност „Системно програмиране“ в ПДТГ „Д. Хадживасилев“ - Свищов, спечели второ място на областен кръг в Национално състезание по речеви и комуникативни умения на английски език, организирано от Регионално управление на образованието в град Велико Търново. За да достигне до това призово място ученичката първо трябваше да участва в общинския кръг от състезанието, който се проведе на 05.10.2022г. Тя успя да продължи като един от първите 15 участници, попадащи в списъка на учениците, които имат право да се явят на областния кръг от националното състезание, който се проведе на 19.10.2022г. на територията на Спортно училище „Георги Живков“ в град Велико Търново. Александра попада във ІІ-ра възрастова група – ученици от IХ до ХI клас включително, които изучават английски език в училище в рамките на общообразователната си подготовка. Първоначално тя успя да се справи блестящо на общинския кръг на състезанието в присъствието на трима учители, които бяха в комисия по оценяването. Те разполагаха с различни критерии по отделните два модула, въз основа на които се определи и броят точки за продължаване в областния кръг от надпреварата. Първият модул включваше петминутно представяне на тема по желание, която да бъде съобразена с мотото на състезанието за тази учебна година, а именно The Earth without ART is just “Eh”.  Проверката на знанията и уменията във втория модул се състоя в свободен разговор с членовете на журито, както по време на общинския, така и в областния кръг.

Със своята страст към изкуството и обичта към английския език, деветокласничката за пореден път доказа своите завидни знания и умения в областта. Благодарение на своята любознателност и целеустременост, тя накара целия педагогически екип на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, наред със своя класен ръководител и учител по английски език – г-жа Милена Борисова, да се чувстват горди възпитатели в този модерен свят, в който животът без изкуство е просто „немислим“!