На пост пред сърцето на Щастливеца

На 27 октомври 2022г. в къща музей "Алеко Константинов" се състоя вълнуваща среща - разговор с доц. д-р Юлия Николова на тема: "Знаците, които ни остави Паисий".

Все още в обятията на вълнуващото слово на лектора, ученици от Търговската гимназия потърсиха в дома на Алеко скъпите следи на незаличима памет. Сред виенското великолепие в гостната на Иваница Хаджиконстантинов проблесна пламъчето от една монашеска килия..., срещнаха се две епохи..., звъннаха в наздравица и повелите на минало и настояще, за да пробудят в утро умовете на най-младите - по дух и съвест. Защото празникът не е само тържество, а и отговорност.

Навечерието на 1.ноември даде знак за зазоряване!