Отбелязаване на Halloween в час по английски език

В навечерието на един от най-емблематичните езически празници, празнувани в Америка, Канада, Ирландия и много други страни по света, учениците от VIIIa клас се запознаха с произхода на празника Halloween и той стана повод за провеждането на един по-интересен и забавен урок по английски език. От своя учител Милена Борисова учениците научиха повече за историята на празника, известни поверия, игри, които се свързват с него, и усвоиха подходяща за тематиката лексика. Накрая попълниха задружно една кръстословица, която при правилно решаване, допълнително обогати речниковия им запас с  цитат на известен американски афорист, професор по френски език и световна литература Мейсън Кули – ‘Clothes make a statement, costumes tell a story.’ (Дрехите правят впечатление, а костюмите разказват история.) Беше един забавен и ползотворен час по английски език!