Открита лекция на английски език за студенти и ученици в СА „Д. А. Ценов“

По повод тържественото честване на 86-годишнината от основаването на Академията и 110 години от дарението на Димитър Ценов, в Стопанската Академия,носеща неговото име на 08.11.2022г. се проведе открита лекция на английски език на тема: "Икономически отношения между Виетнам и България – възможности за двустранна търговия и инвестиции". Лекцията беше изнесена от доктор по икономика Tong Thi Minh Phuong  от 11.00 ч. в аудитория № 1 на Ректората. На нея присъстваха преподаватели, докторанти, студенти, учители и ученици, гости, уважили патронния празник на Академията. Ученици от осми и девети клас, които изучават специалности „Икономическа информатика“, „Икономика и мениджмънт“, „Системно програмиране“ и „Електронна търговия“, се поставиха на мястото на студенти, упражниха своите езикови умения и компетенции по време на лекцията и преговориха ключова лексика, свързана с изучаваните от тях специални предмети в училище. Такива думи са import (внос), export (износ), labour (работна сила), tariff (мито), GDP (БВП) и др.

Учениците обогатиха и познанията си относно политическите и търговските отношения между Република България и Виетнам, които през 2022 г. също празнуват 72-годишнина от установяването на дипломатически връзки помежду си.

Благодарим на СА „Д. А. Ценов“ за поканата и за предоставената възможност да присъстваме на това значимо за гражданите на община Свищов събитие!

Честит празник!