ДНЕС Е MЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ – 10.11.2022 Г.

Като Първото търговско училище в България, отбелязахме подобаващо празника на счетоводителя! Ученици от различните класове успяха да надникнат в миналото и да се докоснат до различни исторически документи и книги, които датират още от основополагането на счетоводството в България. С интерес и внимание от изнесената беседа на г-жа Диана Илиева-Атанасова - старши учител в Търговската гимназия, всички ние се пренесохме в света на Счетоводната отчетност.

ЛЮБОПИТНО:

За “баща на счетоводството” се счита Лука Пачиоли (1445 – 1514 или 1517) – италиански математик и францискански монах, работил с Леонардо да Винчи. Той въвежда метода на двустранното счетоводство.

На 10 ноември през 1494 година Пачиоли публикува труда си „Всичко за аритметиката, геометрията, пропорциите и пропорционалностите“. Книгата представлява описание на практиките на венецианските търговци как водят сметките си. Лука Пачиоли за пръв път формулира и основните счетоводни принципи, който се използват и до днес.

В България счетоводството започва да се развива през 19-и век. Автори на първата счетоводна книга са братята Христо и Стоян Караминкови. Тя е издадена през 1850 г. в Цариград.

През 1884 г. дисциплината „Счетоводство“ започва да се преподава официално в Търговската гимназия в град Свищов. Тук е създаден и използван в учебния процес първият в България учебник по счетоводство „Способ на изучаване на търговското счетоводство“ /1898 г/. Негов автор е Христо Атанасов – преподавател при свищовското държавно търговско училище.

По това време се появяват и първите професионални счетоводители в България и се слагат основите на специализираните счетоводни услуги.

Честит празник!