"Райският газ и последствията от употребата му при подрастващите"

Информационна среща на тема "Райският газ и последствията от употребата му при подрастващите" бе организирана от Общински младежки център - Свищов. В нея взеха участие и наши възпитаници, под ръководството на госпожа Марияна Любенова - председател на Училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Темата бе актуална и интересна.