Награди за добри постъпки получиха ученици от Търговската гимназия

И тази година Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Свищов раздаде своите отличия за добри постъпки, извършени от деца. Всяко училище отправи към Комисията своите предложения кои дела заслужават да бъдат наградени.

Тъй като предходната учебна година не позволи събитието да се състои присъствено, затова днес, на 16-ти ноември 2022 г., по случай Международния ден на толерантността, в зала 1 на Община Свищов, д-р Генчо Генчев - кмет на града, връчи символични медали за добро сърце и награди на присъстващите деца, младежи и девойки.

За предходните две години, от Търговската гимназия бяха отличени общо шест ученици - Терин Елвер, вече дипломирана, Назар Арифова- 12а клас, Михаела Илиева - 10б, Кристиян Раковски - 9б, Кристияна Христова - 8а, Ерика Гигова - 9б. Постъпките им са свързани с даряване на личен труд в благотворителни кампании, системно оказване на домакинска помощ на възрастни хора, спасяване на улични животни и т.н.

Гордеем се с нашите ученици и знаем, че има още много добри дела, извършени от тях тихо, останали в сянка, дела, за които не сме научили, за да разкажем за тях. Награда за тези добри деца ще са усмивката на нечие лица, сълзите от благодарност, удовлетворението, че са постъпили правилно!