Идеи за екологичен транспорт се обсъждат в Търговската гимназия

Спедиторите-логистици на Търговската гимназия се включиха в Световната седмица на предприемачеството. В час по Логистика – Разширена професионална подготовка, те представиха решения за екологичен транспорт в  различни градове по света.