Добра идея + Предприемачески дух + Ефективна комуникация = Успех

В Световната седмица на предприемачеството, ученици от клуб „Млад аниматор“  към Търговската гимназия проведоха среща - разговор с г-жа Катя Кирилова. Тя  съчетава работата си като детска учителка към ДГ „Васил Левски“ – филиал, и е аниматор на детска тематика. По атрактивен начин, със слънчево излъчване, усмихнато настроение и с предприемачески дух, тя запозна учениците с някои от тънкостите на работата си като детски аниматор, с основните изисквания за личните качества, умения и способности, необходими на аниматора да работи: гъвкавост, издръжливост, искреност и любов към работата. Аниматорите са актьори, които трябва "да могат да правят всичко". Тяхната основна задача е да забавляват публиката в тези роли, които им се възлагат на конкретно събитие. Добрата анимация личи в очите на зрителите - когато те гледат, жадни за нови приключения и усмивките не слизат от лицата им... Тогава мисията да направиш добро парти е изпълнена! Целта на срещата бе младите аниматори да се заредят и вдъхновят за реализиране на бизнес идеи. Благодарим на г-жа Кирилова за слънчевото настроение, искреността и отделеното време!