В Световната седмица на предприемачеството: Предприемчиви ли сме по отношение на личните финанси?

В Световната седмица на предприемачеството учениците от VІІІ-а клас и клуб „В дигиталния свят на личните финанси“ участваха в образователна игра за понятия, свързани с личните финанси. Всеки участник, изтеглил карта със съответното понятие, трябваше да представи кратко същността му на своите съученици, а те съответно имаха възможност да допълват отговорите, да представят личен опит или да зададат своите въпроси. Така се получи непринудена дискусия за доходите и разходите в личния/семейния бюджет, за основните продукти и услуги на обслужващата ни банка – дебитна карта, кредитна карта, свестовен влог, дигитален портфейл и др. Стана ясно, че работната заплата не е единственият източник на доходи за хората; че трябва да познаваме данъчните облекчения, възможностите за спестяване, инвестиции. Всички заедно стигнахме до отговора на въпроса: „Трябва ли да сме предприемчиви по отношение на личните финанси?“

Категорично, да!

В съвременния дигитален /и не само/ свят трябва да умеем да управляваме парите си!