Бинарен урок по английски език и химия и ООС в Търговката гимназия

На 22 ноември се проведе бинарен урок по английски език и химия и опазване на околната среда в IX б клас, по инициатива на г-жа Моника Цветанова - учител по английски език, и г-жа Марияна Любенова – учител по химия и ООС .Темата на урока бе  Известни личности. На учениците беше зададена проектна работа - изработване на постер или презентация, представящи биографията и постиженията на бележити учени.  Учениците подготвиха и представиха на английски език презентации за живота и научните постижения на трима учени – Александър Бутлеров, Фридрих Кекуле и Арчибалд Купър. Техните съученици научиха интересни факти от личния живот и приноса им в създаването на структурната теория – основа в изучаването на органичната химия, и обогатиха своите познания по английски език в областта на химията.

Благодарим за интересния интердисциплинарен урок!