1 Декември - Световен ден за борба със СПИН

За първи път този ден е отбелязан през 1988 година. Тогава Световната здравна организация, в стремежа си да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и да подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи с ХИВ, обявява 1-ви декември за Световен ден за борба със СПИН.
От 1996 година с отбелязването на този ден се заема Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS). Оттогава Световният ден за борба със СПИН се превръща в начало на целогодишна кампания с акцент върху превецията, образованието и информираността.

В Търговската гимназия днес гостуваха представители на Медицински университет - гр. Плевен, доц. Стела Георгиева и Христина Дянкова – първокурсничка във висшето училище. Те представиха по забавен и интригуващ начин презентация по темата, запознаха нашите ученици със специалностите, които се изучават в университета и начина за кандидатстване.

В ранната сутрин образователният медиатор Габриела Христова, заедно  с ученици от девети и единадесети клас посрещнаха учители и ученици с червени лентички, символ на борбата със СПИН.