В началото на новата 2023 година започва дългоочакваното модернизиране на сградата на Търговската гимназия

В началото на новата 2023 година започва цялостен ремонт и подобаващо обновление на сградата на ПДТГ “Димитър Хадживасилев“. Това ще стане възможно в резултат на реализирането на проект „Изпълнение на СМР – фасадна реставрация, енергоспестяващи мероприятия, вътрешен ремонт, ремонт на спортна площадка и нова мълниезащита в Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“, гр. Свищов“, в изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-0004, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”. Стойността на строително-монтажните работи е 2 489 999,03 лева без ДДС.

Всъщност тази дългоочаквана добра новина не би станала възможна без съвместното решаващо сътрудничество между ръководствата на училището, Община Свищов и Министерството на образованието и науката, които допринесоха за това, сградата на Търговската гимназия да бъде реновирана, като се създаде една съвременна, функционална и подкрепяща образователна среда в нея.

Във връзка с приноса в осъществяването на този изключително важен за развитието на училището проект, директорът на ПДТГ“Димитър Хадживасилев“ г-жа Лиляна Димитрова изрази своята благодарност към кмета на община Свищов д-р Генчо Генчев и министъра на образованието и науката проф. д-р Сашо Пенов, за подкрепата и решителните действия, довели до стартирането на проекта за модернизация на гимназията.