Търговската гимназия стартира обучение в нова сграда от понеделник

На 12-ти и 13-ти януари Търговската гимназия успешно се премести в сградата на приемащо училище „Филип Сакелариевич“, за да стартира там обучението си от следващата седмица. Миграцията се налага поради предстоящия голям ремонт на ПДТГ „Д. Хадживасилев“, очакван от цяло десетилетие.

С огромен хъс, желание и ентусиазъм учениците се включиха в процеса на пренасяне на имуществото – компютърна и офис техника и обзавеждане, озеленяване и др. Абитуриентите сами предложиха да помогнат с личен труд при подготовката и почистването на новите класни стаи, в което вложиха изключително старание. Системни програмисти от XI клас пък реализираха окабеляването по стаите и стартирането на мрежата в училището, като така натрупаха полезен практически опит.

В последните два дни видяхме нашите ученици в една по-различна светлина и те на практика показаха, че в най-сериозните моменти на тях може да се разчита изцяло, обичат и искат да носят отговорност. Скъпи момичета и момчета, благодарим ви за цялата помощ и желанието да участвате в начинанието, което още повече ни сближи, в името на по-доброто общо бъдеще, което ни предстои!

Ръководството и колективът на Търговската гимназия изказват своята благодарност на партньорите – работодатели, които се включиха активно с осигуряване на подходящ превоз: „Паркети Илиев“ ЕООД, „Марико“ ЕООД, на родителите Десислава и Пламен Врайкови, както и на членовете на Земеделска кооперация "Земя 93" с председател Димитър Димитров, с. Александрово, съдействали с транспорт и личен труд за пренасяне на част от оборудването!