15 март – Световен ден на потребителите

В Световния ден за защита правата на потребителите, проведохме беседа относно правата ни като потребители: правото да получаваме информация; внимателно да четем документите, които подписваме при покупка и сключване на всякакъв вид договори; сроковете на доставка и гаранциите на търговеца; предявяване на рекламации; институцията, която гарантира, следи, контролира и реагира за спазване правата на потребителите – Комисията за защита на потребителите.
Можете да научите повече за правата си на потребители, да зададете въпрос или да подадете жалба/сигнал:
· в сайта на Комисията за защита на потребителите - www.kzp.bg, вкл. чрез Електронната форма за подаване на жалба/сигнал;
· на email: info@kzp.bg;
· гореща линия: национален телефон 0700 111 22;
· на място, в териториалното поделение на Комисията във вашето населено място /за област Велико Търново - пл. „Център – 2”, Корпус 2, ет. 1, офиси: 105 и 106, тел.: 062/ 624 194/
Бъдете информирани! Познавайте правата си на потребители!