Семинар по НП „Бизнесът преподава“- Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“

На 16 март в ПДТГ „Д. Хадживасилев“ се проведе семинар по НП „Бизнесът преподава“- Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“ с ученици от осми и девети клас от специалности: „Електронна търговия“, „Системно програмиране“, „Икономика и мениджмънт“ и „Икономическа информатика.“
Целта на програмата е повишаване качеството на преподаване и формирането на знания и умения у учениците в областта на 3D печата.
Лектор и представител на фирма „Орак Инженеринг“ ЕООД – Красимира Мочукова- демонстрира пред учениците как се работи с 3D принтер. С негова помощ може да се отпечатват детайли с различни форми при създадени 3D модели, резервни части, изобретения, моделирани със собствен уникален дизайн, или стандартизирани елементи.
Интересът от страна на учениците беше огромен, изпълнен с любопитство как точно се прилагат отражения на 3D обекти.