“Искам да съм полезен… Рециклирай ме!”


Популяризирахме нуждата от разделно събиране на отпадъци, рециклирането и опазването на околната среда, като част от националната кампания на сдружение BG Бъди активен - “Искам да съм полезен… Рециклирай ме!”.
Учениците дебатираха за ползите от самото рециклиране. Естествено, на първо място е запазването на околната среда, но също така спестена енергия, вредни емисии и вода.
Изведохме следните правила:
1. Намали обема на картона и кутиите чрез смачкване и прегъване.
2. Внимавай! Ако изхвърлиш при чистата хартия органични отпадъци, мазнини, строителни отпадъци, кални клони и листа, унищожаваш труда на всички преди теб и спираш процеса на рециклиране!
3. Стъклото за бутилки и буркани и плоското стъкло /за прозорци/ се преработват по различен начин, затова не трябва да се смесва.
4. Смачкай бутилките, чрез навиване, за да изкараш въздуха и да намалиш обема им, след това ги запуши с капачката.