Професионална мобилност на учители от Търговската гимназия в Германия

В периода 08.04-15.04.2023 г. група от шест учители от ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов, посети гр. Берлин по проект ,, Заедно за по-високо качество в професионалното образование чрез европейския опит". Търговската гимназия участва в тази мобилност заедно с местната партньорска организация BERLINK, която има доказан опит в организирането на квалифицирани професионални, образователни и трудови практики в Берлин. Тя е член на "ETN Network" (Мрежа за образование и обучение) с агенции в Испания, България, Италия, Великобритания, Германия и Ирландия. Дейността на организацията отговаря на общите цели, поставени от програма Еразъм+: повишаване на привлекателността, подобряване на качеството и увеличаване на обема на мобилност и сътрудничество между образователни институции и фирми.

Берлин е столицата и една от 16-те провинции на Германия. С население от 3 677 472 души и площ от 892 km² Берлин е най-населеният и най-голям по размери град в Германия. Той е най-населеният град в Европейския съюз (ЕС) и осмата най-населена градска агломерация в него. Градът е разположен в североизточна Германия и е сърцето на метрополния регион Берлин-Бранденбург, обхващащ население от почти 6,2 милиона души. Берлин е разположен в Европейската равнина, а климатът му е умереноконтинентален. Водните площи, горите, парковете и градините съставляват около една трета от територията на столицата.

Това е световен град с културно, политическо, медийно и научно значение. Икономиката му се базира предимно на сектора на услугите. Столицата е сред най-популярните туристически дестинации в Европейския съюз. В града се помещават множество престижни университети, изследователски центрове, паметници на културата, музеи и спортни съоръжения. Берлин е един от градовете с най-висока концентрация на висши училища и научноизследователски институти в Европа. Той е притегателен център за хора на изкуството от цял свят. Тук съжителстват мирно хора от над 190 националности.

През първия ден на пребиваването учителите посетиха офиса на „Берлинк“, където се запознаха с дейността на организацията, работната програма на мобилността и разискваха различни въпроси, свързани с нея.

В периода на проекта бяха направени три професионални визити в образователни центрове, работни места и музеи.

Визитите стартираха  с  дигиталния център HABA Digitalwerkstatt Берлин, където деца на възраст между 6 и 12 години могат да отидат на игриво учебно пътешествие из цифровия свят - да  сглобяват и програмират роботи, да създадат първите си игри или да  правят анимационни филми. По този начин се дава възможност на малчуганите да помогнат за оформянето на дигиталния свят на утрешния ден. Целта е децата активно и творчески да разработват собствени проекти. Подчертана бе липсата на специалисти в областта на програмирането и особено на ИТ учители, което води до ограничено изучаване на програмиране в редовните часове на масовия ученик на тази възраст, за разлика от България, където часовете по компютърно моделиране и технологии  са в задължителната учебна програма от 5-ти до 7 клас.

Професионалните визити продължиха с посещение на Футуриума - сградата на технологиите от бъдещето.

Futurium в сърцето на столицата е домакин на изложба с ярки сценарии, интерактивна практическа лаборатория и форум за събития като място за диалог под един покрив. Предлага място за вълнуващи дискусии, дебат, проучване, творчески работилници и визионерски идеи. Futurium дава на посетителите си поглед към света на утрешния ден. Той представя предизвикателствата на бъдещето и различните градивни елементи, с които бъдещето може да бъде оформено. Това е и място за срещи: политика, наука, бизнес и общество се събират тук, за да обменят идеи за бъдещето. Сградата е разположена на 3200 квадратни метра, обхващащи общо три етажа.

В рамките на посещението бе осъществена и аудио разходка на тема: „Мисията възможна - 2046 година“, чрез която едновременно се разгледаха част от забележителностите на Берлин по поречието на река Шпрее и под формата на игра се обърна внимание на важни проблеми, свързани с опазването на биоразнообразието на водната артерия в града. Подчертано бе, че решенията, които вземаме днес, се отразяват на поне седем поколения след нас, затова трябва да сме особено отговорни към всичко, свързано с природата.

Последната професионална визита беше в Beef Grill Club - ресторант, популярен с широкото си разнообразие от пържоли и напълно заредена бар секция. Проведен бе разговор с наставника на ученици и студенти, провеждащи практика в заведението.

Част от културния обмен, който организация BERLINK осигури, бе посещението на Музея на европейската култура, посветен на събирането, изследването, съхраняването, представянето и повишаването на осведомеността за артефакти от европейската ежедневна култура и човешки реалности от 18 век до днес.

Друга част на културната програма бе и посещението на изложбата BERLIN GLOBAL.

На площ от 4000 квадратни метра, тя е уникален съвременен поглед върху града и неговите глобални взаимовръзки. Седемте основни зали на изложбата разказват за революция, свободно пространство, граници, забавление, война, мода и взаимовръзка. Тези аспекти присъстват и в други мегаполиси, но в тази комбинация те отразяват същността на града. Изборите на разгледаните артефакти определят и обща оценка на личността на всеки от посетителите.

Бранденбургската врата, Райхстагът, отломките от Берлинската стена, монументът на жертвите на Холокоста са само част от местата, които учителите посетиха по време на престоя си в Берлин. Като гости на града, групата си организира самостоятелно посещение на зоологическата градина – една от най-богатите изложби на животни в света, включваща дори панди, пингвини и фламинги, както и разходка с корабче по река Шпрее.

Изключително полезна част от професионалната работа на екипа в Берлин бе проведената среща семинар с д-р Йохен Хиле по въпросите на дуалното обучение - предимства, недостатъци, държавни регулации. Получи се изключително интересна дискусия. Основните изводи от срещата могат да се обобщят с това, че България и Германия имат много сходства при дуална система на обучение, но у нас все още липсва финансов  механизъм за стимулиране на малките и средни предприятия за включване в процесите на учене чрез работа.

Мобилността завърши с връчване на сертификати за участие в мобилността и сертификати Европас за придобитите умения и компетенции вследствие на проведената мобилност.