Обмен на добри практики в Търговската гимназия по НП "Иновации в действие"

ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, бе домакин на обмен на добри практики по НП „Иновации в действие”, модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата”, в периода 04-05 май 2023 г.

В мобилността участваха 50 учители и ученици от: ПГТ „Елисавета Вазова” - гр. София, от 203 ПЕГ „Христо Ботев“ - гр. София, от ПАГ „Никола Й. Вапцаров” - гр. Бяла Слатина и от домакините. Целта на мобилността беше гостите да се запознаят с опита в прилагане на иновативни методи на обучение.

С любезното съдействие и участие на кмета на гр. Свищов д-р Генчо Генчев и д-р Анелия Димитрова – зам. кмет, откриването на мобилността се състоя в Зала 1 на Общината. Там се проведе Кръгла маса на тема: „Предизвикателства пред иновативното училище”, на която присъстващите разказаха за целите и дейностите на техните иновации. Г-жа Лиляна Димитрова запозна гостите с историята на Първото търговско училище и неговия дарител Димитър Хадживасилев. През този първи ден дейностите завършиха с посещение на Търговската гимназия, както и на Първо българско народно читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови -1856”.

На следващия ден в Художествена галерия „Николай Павлович” всички участници в обмена имаха възможност да наблюдават открит урок по философия на тема: „Ценностите в младите хора”. След това се  запознаха с изготвения от учениците продукт - презентация, която показа дейностите от иновацията на ПДТГ „Д. Хадживасилев”, Модул 2: „Аз и моят град”. Програмата завърши с разглеждане на културни забележителности от град Свищов.

С много настроение във формални и неформални разговори учителите от четирите училища обмениха мнения и идеи във връзка с образователната иновация. Всички участници получиха рекламни материали, свързани с НП “Иновации в действие“.

Специален гост на срещата беше г-жа Бонка Долчинкова - старши експерт природни науки и екология, РУО Велико Търново, която извърши мониторинг по изпълнение на дейностите.

 

Снимки ТУК