Месец на кариерното ориентиране в Стопанска академия

На 16.05, във връзка с месеца за кариерно ориентиране, ученици от IX клас, специалности „Системно програмиране“ и „Електронна търговия“, посетиха Академичен компютърен център и катедра по бизнес информатика към Стопанска академия „Д. А. Ценов“. Целта на посещението бе младите хора да се запознаят с възможностите за продължаване на образованието в тяхната област на интерес, които висшето учебно заведение в града предоставя, както и да се докоснат до най-модерни технологии, с които то е оборудвано.

Г-н Кирил Стоянов, директор на АКЦ, запозна гостите с основните дейности, изпълнявани от Центъра, както и отделните направления, в които неговите служители работят. Интересният диалог роди идеята за последваща среща-разговор с домакина.

Проф. д-р Красимир Шишманов, ръководител на катедра „Бизнес информатика“, гл. ас. д-р Юрий Кузнецов и гл. ас. д-р Кремена Маринова посрещнаха учениците в най-новите дигитални кабинети, снабдени с последните компютърни технологии и оборудвани изцяло за провеждане на хибридно обучение. Гостите получиха покана да посетят скоро и новия кабинет, разполагащ с условия за виртуална реалност.

Срещата достави удоволствие и на двете страни, които ще продължат и в бъдеще успешното си партньорство.

Снимки ТУК