ПДТГ участва в XXXII Международен екологичен форум “СРЕБЪРНА 2023”

 

На 2 и 3 юни в град Силистра се проведе ХХХІІ Международен екологичен форум “СРЕБЪРНА 2023”. Той беше посветен на “Световния ден на околната среда”- 5 юни и “Зелената седмица”, темата на форума - ,,ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ – БЕЗЦЕНЕН ДАР”.

В него участва и Михаела Илиева, ученичка в  ПДТГ ,,Димитър Хадживасилев” гр. Свищов, с ръководител Марияна Любенова – учител по биология и здравно образование. Михаела участва в конкурса за рисунка и в конкурса за защита на екологични проекти. Тя получи поощрителна награда за своята рисунка, избрана измежду 300 изпратени творби. Ученичката се представи достойно и при защитата на своя проект, чрез който показа седемте защитени местности на територията на Община Свищов, с техните характерни видове, застрашени от изчезване.

Ученици от цялата страна представиха своите проекти, посветени на актуални екологични проблеми. Създадоха се нови приятелства, въпреки конкурсния характер на събитието.

В програмата на екофорума беше включено и посещение на поддържания резерват ,,Сребърна” – дом на къдроглавия пеликан. Имаше и посещение на красивия крайдунавски парк.

С чувство на удовлетворение и вдъхновение ще продължим да търсим и помагаме за решението на различни екологични проблеми.