Платформата Pi-vet

    На 27.09.2023г. пред учители от ПДТГ "Димитър Хадживасилев" - гр. Свищов беше представена новаторска методология и придружаващата я онлайн платформа, представляваща значителна крачка към модернизация и устойчивост в обучението по професионална подготовка.
    Платформата PI-VET има за цел да предостави на учители и обучители в професионалната подготовка иновативна методология и инструменти за съвместно създаване с техните учащи и външни заинтересовани страни на учебни програми, които са приобщаващи, дигитални, зелени и отговарящи на нуждите на обществото и пазара на труда.
Повече информация за проекта и платформата Pivet, може да намерите тук: https://pivet.eu/