Национална програма "Заедно за всяко дете"

    Национална програма "Заедно за всяко дете"     
    В периода 03-04 ноември 2023г. се реализираха дейности по Националната програма "Заедно за всяко дете" Модул 2. "Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст ".  
    Дейностите стартираха с провеждането на информационна кампания за ролята на образованието на децата и учениците;
    На 03 ноември 2023 г. 30 ученици работиха в групова лаборатория: Социално-емоционални умения за емоционална интелигентност;
    На 04 ноември 2023 г. с всички учители и родители на ученици от ПДТГ “Д. Хадживасилев” се проведе тренинг на тема: „Споделени ценности, права и отговорности”  
    Обучаващата организация беше засегнала темата за комуникацията. Всяка от страните даде отговор на фундаменталните въпроси по темата, с помощта на ролеви и екипни игри учасниците успяха да дадат решение на различни казуси, които изпълват ежеднението ни като родители и учители.
    Благодарим на родителите за отделеното време, съдействието и ентусиазма, с който се включиха! Благодарим на организацията за професионализма и топлото отношение и всеки едни от нас застава зад думите "да бъдем заедно за всяко дете".