Европейска седмица на професионалните умения 2023

Европейска седмица на професионалните умения 2023
Инициативата стартирана през 2016 г., Европейската комисия обединява всички заинтересовани страни – учители, организации, обучавани лица, за да покаже множеството предимства, които професионалното образование и обучение предлага на младите хора.
    В периода 23-27 октомври 2023 г. ПДТГ "Димитър Хадживасилев" - гр. Свищов успя да представи в Европейска седмица на професионалните умения, професиите изучавани в училището.
    В Европейска седмица на професионалните умения бяха изпълнени следните дейности:
- ученици от XI б клас, специалност "Електронна търговия" посетиха Пощенска станция – клон Свищов в час по Учебна практика – Работа в учебно предприятие с госпожа Здравка Здравкова на тема „Обработка на електронни документи“;
- ученици от X а клас и XI а клас, професия „Системен програмист" посетиха Митнически пункт – Пристанище Свищов, за да се срещнат със специалист от Дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“, Отдел „Управление на IT инфраструктура“;
- ученици от XI б клас, специалност "Електронна търговия" показаха усвоени знания и умения по своята професия в офиса на електронен магазин NiceMag.bg;
- ученици от IX а клас , специалност "Икономика и мениджмънт" осъществиха "Икономисти в действие" - делова игра "Вашите решения на икономисти";
- ученици от X а клас и XI а клас, професия „Системен програмист" се срещнаха с Радослав Иванов - Системен администратор, който представи темата за сървърните технологии;
- ученици от специалност "Бизнес администрация" в реална работна среда се запознаха с дейностите и спецификата на работа на различни дирекции и отдели от Община Свищов - Център за административно обслужване, отдел Образование, финансов отдел;
- ученици от професия "Организатор на туристическа агентска дейност" посетиха офис на Туристическа агенция "Вени Травел";
- "Връстници обучават връстници" Мартин Даков, ученик от X а клас, специалност "Системно програмиране" представи пред ученици от VIII клас придобити умения за програмиране.
    Повече информация и снимки за дейностите по Европейска седмица на професионалните умения 2023 може да намерите в нашата Фейсбук страница.