УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ

    УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПДТГ ,,ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“
    „Не се насажда родолюбие и сцепление в един народ, ако не се култивира у него съзнанието на общността и ценността на неговото битие."    Атанас Буров
    И през тази година продължават да се провеждат станалите традиционни за училището уроци по родолюбие. Под вещото ръководство на учителя по история Альоша Кушлов учениците имат възможност да изучават историята на България и на своя роден град Свищов по нетрадиционен начин извън училищната среда, а именно чрез включването им в редица практически дейности.
    Повод за поредния урок по родолюбие е поканата, която получи единствено от Свищов ПДТГ ,,Димитър Хадживасилев“ за участие в проект ,,Ангажирани и осъзнати граждани на съвременна Република България“ на сдружение ,,Български щит“ от Русе.
    Група от 15 ученици участва в планираните дейности по проекта. Учениците участваха в т. нар. народни игри, и въпреки лошото време се представиха достойно. Те посетиха Къща-музей Баба Тонка, както и къща-музей Захари Стоянов, където изслушаха беседа на тема ,,Русе – дом на будители и възрожденци“. По-късно посетиха и Пантеон на възрожденците.
    Чрез участието си в дейностите на проекта учениците имаха привилегията да черпят от извора на историческото знание. Това е примера, който трябва да се дава и това е средата в която трябва да попадат все повече и повече ученици, за да изградим едно будно и проспериращо поколение.
    Благодарим на сдружение ,,Български щит“.