"Самолетостроителница" - в час по Предприемачество

    "Самолетостроителница" - в час по Предприемачество
    В рамките на Световната седмица на предприемачеството 13 – 19 ноември, г-жа Аделина Замфирова, съвместно с учениците от VIII а клас, в час по Предприемачество реализираха ролева игра "Самолетостроителница".
    Целта на упражнението беше да се създаде реалистична среда, в която учениците да се изправят пред различни предизвикателства. Процесът на планиране и организация на производството беше акцентиран, подчертавайки важността на високата производителност. Една от ключовите теми в учебната игра беше недостигът на ресурси и въздействието му върху определянето на пазарната цена.
    Учениците преживяха реални ситуации, които ги насочиха към вземането на стратегически решения в условия на ограничени ресурси.
    Втората важна цел беше фокусирана върху значение на контрола върху производствените процеси. Учениците осъзнаха контролните механизми като инструмент за постигане на по-висока ефективност и поддържане на конкурентоспособност.
    Часът не само предостави забавление, но и активно допринесе за развитието на предприемачески умения сред учениците. Ролевата игра "Самолетостроителница" не просто беше средство за обучение, а истинско предизвикателство, което допринесе за формирането на предприемчив дух и усвояване на ключови понятия в света на предприемачеството.