Икономисти в действие в Световната седмица на предприемачеството

    Икономисти в действие в Световната седмица на предприемачеството
    Младите предприемачи от специалност „Икономика и мениджмънт“ на Търговската гимназия показаха умения за категоризиране на предприятията по смисъла на Закона за счетоводството и Закона за малките и средни предприятия.
    Преподавателят по Обща икономическа теория и класен ръководител на учениците – Диана Илиева-Атанасова, връчи на членовете на екипа победител сертификат „Предприемач на класа“.