Икономисти в действие в Световната седмица на предприемачеството

    Икономисти в действие в Световната седмица на предприемачеството
    Организаторите интернет приложения на Търговската гимназия в час по „Организация на търговските плащания“ демонстрираха умения по темата „Откриване и закриване на банкови сметки – условия и документи“.