Кръгла маса на тема „Добри практики на взаимодействие на институциите с родителите“

    За пета година екипът на ПДТГ „Димитър Хадживасилев” организира и осъществи дейности по НП „Заедно за всяко дете” - 2023 – Модул 2 "Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование".
    Цел: Приобщаване на родителите към училищните ценности и училищния живот и съвместно реализиране на училищните политики за личностно развитие на учениците.
    В изпълнение на дейностите по Националната програма „Заедно за всяко дете“, на 16 ноември 2023 г. се проведе Кръгла маса на тема „Добри практики на взаимодействие на институциите с родителите“. Присъстваха: д-р Генчо Генчев – кмет на община Свищов, г-жа Румяна Кузева – началник отдел Образование,  г-жа Ренета Чобанова - Началник отдел „Закрила на детето“ към ДСП, г-жа Лора Георгиева - инспектор детска педагогическа стая към РУ Полиция, родители, учители и ученици. На срещата домакините представиха изпълнените дейности от програмата, които включваха информационни кампании, проведени групови лаборатории с ученици от училището, както и проведен тренинг с родители и учители на тема „Споделени ценности, права и отговорности”.
    Позитивната комуникационна среда създаде предпоставки за диалог между участниците. Дискутираха се въпроси като:
- семейството и училището като партньори;
- създаване на позитивна среда на учене и израстване;
- функции на партньорството училище-семейство и повишаване качеството на образование.
    Благодарим за споделената позитивната нагласа на всички родители, професионалното отношение на учителите, съдействието на представителите на институциите, работещи с деца и вниманието и разбирането на нашите ученици.