Предприемачът и баланса

    Предимство за предприемача са уменията за анализиране на информацията от счетоводния баланс.
    Учениците от Х-а клас на Търговската гимназия, специалност „Електронна търговия“ в час по Учебна практика – Обща теория на счетоводната отчетност.