СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО В ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ

На 23 ноември, в Седмицата на четенето и след Деня на християнското семейство, ученици от Търговската гимназия, водени от преподавателите си Татяна Максимова и Антония Божанова, пристъпиха прага на Градската библиотека в Свищов.
    Знаково се оказа духовното сближаване на двата празника. С много топлота и вяра, както и с доказан професионализъм библиотекарите Елена Ангелова и Невена Самоковлиева „въведоха“ в този Храм на книгата възпитаниците на Първото търговско училище у нас. В интересна беседа за миналото и настоящето на Библиотеката те говориха за трудния ѝ път от далечната 1945 година до  солидния книжен фонд днес, побрал 170 хиляди библиотечни единици. Внушителната краеведска картотека подпомага обучението по история и български език, а свободният достъп до книжните фондове дава възможност както за по-пълноценно общуване на читателя с дадена творба, така и за разширяване на полезрението с нови, незабелязани до този момент заглавия. Гимназистите приеха с възторг идеята да сътрудничат в свободното си време като доброволци в доставянето на литература по домовете на възрастните хора, както и в работата по инвентаризация на книгите; „дадоха заявка“ за участие в Програмата на културния институт за летния отдих на децата; влязоха в ролята си на читатели и се зареяха между стелажите в търсене на „книги – съкровища“. Намериха ги – стари и нови издания на безсмъртната Алекова творба „Бай Ганьо“; изучаваните „Старогръцки легенди и митове“ на Николай Кун; непознати, но многообещаващи анотации на исторически и на фентъзи романи.... Преоткриха „самородното злато“ на дарителския жест в щедрата постъпка на Илия Илиев, оставил неотдавна на Библиотеката разнообразни художествени произведения на стойност 4 хиляди лева... Когато се заговори за сложния процес на дигитализация на книжните фондове, учениците бяха провокирани да изберат между електронната и хартиената книга... – труден избор. Тогава ги „погълна“ книгохранилището – светая светих на Библиотеката..., което пази редки и ценни екземпляри, но и несравним дъх на средновековни тайни. Дъх, който не „обитава“ дигиталната „корица“...
   Интересните инициативи на библиотекарите работят за приобщаването на младежите към европейските цивилизационни модели и общочовешките добродетели, за усвояването на които са необходими библиотечно-библиографски умения за работа с текста. Ето защо в края на „пътуването“ учениците „спряха“ до обширните каталози и в отговор на молбата на Книгата си обещаха труд, амбиция и вдъхновение. „Книгата е свещеното писание на човешкия род“. Затова нека да останем в Храма...


                                                                         Татяна В. МАКСИМОВА,
                                                                         преподавател по български език и литература