ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ с нов одобрен проект по програма „Еразъм+“

    „Стъпка напред чрез полезни европейски практики“ е новият одобрен за финансиране проект на Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ по програма „Еразъм+“. В навечерието на Коледните празници Центъра за развитие на човешките ресурси оповести списъка с финансирани резерви по Програма „Еразъм+“, КД1 „Образователна мобилност“, сектор „Професионално образование и обучение“. Щастливи сме, че проектното ни предложение, подадено през месец февруари, попада в него.
    Настоящият проект предвижда изпълнението на три мобилности, включващи различни целеви групи. Две групи ученици ще проведат двуседмична производствена практика през месец юли 2024 година в развити европейски страни и една група учители ще пътува през месец април.
    Бъдещите IT-специалисти от специалност „Системно програмиране“ ще пътуват до Римини, Италия, където ще проведат двуседмична практика на реални работни места. Участието на учениците в проекта цели усвояване на знания и усъвършенстване на умения по изучаваната специалност, запознаване с конкретни практики и методи на работа в областта на програмирането и усвояването на нови работни подходи, придобиване на увереност в практикуването чужд език и работа в екип, адаптивност при непознати ситуации, познания за чужда страна и култура.
    Учениците, обучаващи се в специалност „Електронна търговия“ ще проведат своята мобилност в Корк, Ирландия. Младите хора ще имат възможност да се запознаят с актуален софтуер и технологии, да практикуват уменията си на английски език в развити компании, ще се запознаят с различни култури и начини на работа, които ще им помогнат да развият по-широк поглед върху света на бизнеса.
    Всяка група ще е съставена от седем ученици, които ще бъдат подбрани по обективни предварително оповестени критерии. Кандидатите за участие в мобилностите ще преминат предварителни подготовки - езикова, културна, професионална и психологическа. За двете целеви групи ученици са предвидени придружаващи лица. Те ще осъществяват мониторинг, ще следят за изпълнението на трудовите задачи и ще дадат крайна оценка за всеки ученик, съвместно с наставниците в компаниите.
    Третата група ще включва педагогически специалисти. Те ще бъдат запознати с основните идеи за киберсигурност, които трябва да се прилагат в класната стая. Учителите ще придобият знанията, от които се нуждаят, за да защитят себе си и своите ученици онлайн, както и да създаде осведоменост за родителите. Целевата група от учители ще научат за различните атаки, на които са уязвими лицата и устройствата, и как да ги предотвратят. Ще се запознаят и изследват различни видове зловреден софтуер, злонамерени ботове, SQL инжекции и други заплахи за кражба на данни.
    Мобилностите ще допринесат за професионалното, езиковото и културното усъвършенстване на ученици и учители и ще осигурят възможности за по-добра реализация на завършващите професионално образование на пазара на труда. За изпълнение на дейностите по проекта гимназията ще сътрудничи с три партньорски организации от страните-домакини: Sistema Turismo – Римини, Италия, ETN Training Vision – Корк, Ирландия и PESSOA ACADEMY – Лисабон, Португалия.
    Реализацията на проекта ще осигури възможност за ефективно взаимодействие в сферата на професионалното образование и изпълнение на приоритетните цели на гимназията.