Представяне на проект "Изработка сайт на HTML"

Учениците от XI б клас специалност "Електронна търговия" представиха своите реализирани проекти по предмета Учебна практика по Интернет и уеб технологии.
Практическото им задание бе да изработят сайт на HTML, по избрана от тях тема. В рамките на две седмици младите хора успешно приложиха на практика своите знания по предмета. Допълнителната самостоятелна работа им даде възможност за затвърждаване и надграждане на знания, проява на критично мислене и креативност.
В края на представянето си част от учениците бяха наградени с грамоти: За най-добър сайт, най-добра идея и с хуманитарна насоченост.
Поздравления за крайният резултат!