Конкурс за създаване на компютърна рисунка или колаж

ПДТГ "Димитър Хадживасилев" гр. Свищов обявява конкурс за създаване на компютърна рисунка или колаж на тема "Моето училище - Традиции и съвременност"