139 години Търговска гимназия в Свищов

139 години Търговска гимназия в Свищов
На 9 февруари 2024 г. ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ отбеляза своя патронен празник. Събитието бе уважено от проф. д-р Марияна Божинова – ректор на Стопанска академия – Свищов, г-н Росен Маринов - Директор Дирекция "Култура и културно наследство", г-жа Искра Гайдарова – Директор на ЦОП - Свищов, г-жа Петя Кирилова- Директор на ОУ „Христо Ботев“ – село Алеково, гл. ас. д-р Петко Ангелов - научен секретар на катедра „Финанси и кредит“, г-н Ахмед Куйтов – председател на Институт „Перспективи“. Празникът бе уважен и от колеги от училища в общината, ЦПО към Стопанска академия „Димитър Ценов“ и представители на бизнеса, с които училището поддържа дългогодишни взаимоотношения.
Днес, 140 години след смъртта на Дарителя, честваме неговото безсмъртие и продължаваме по пътя на мечтата му...Защото градежът на едно училище не свършва с
полагането на последната тухла...
А сградата е наистина невероятна! „Умален модел“ на Виенския държавен университет, тя се „сродява“ завинаги с нашия Свищов! Австриецът Петер Паул Бранг я издига по всички закони на къснобароковата архитектура, но живот ѝ вдъхват поколенията учители и ученици – известни и неизвестни имена в многолетната история на Гимназията, дали своя принос за просперитета и утвърждаването ѝ.
След едногодишна раздяла отново сме си „у дома“ ... – под слънчевия купол на любимото училище..., под „малкото небе“ на безкрайния ни свят от знания, мъдрост и мечти...Заставаме под свода, където (плод на гениално хрумване!) стоят имената на четиримата титани – Адам Смит и Стефенсон, Колумб и Лавоазие – под благославящия жезъл на Меркурий! Там рано сутрин четири лъча се пресичат върху четирите стени на купола и рисуват огнен тайнопис... Изкачваме бавно стъпалата към бюста на Дарителя – вече 139 години!...
Да пребъде във времето Търговската гимназия!
Честит празник!