УЧИЛИЩЕН КРЪГ - "НАЙ-ДОБЪР МЛАД ХОТЕЛИЕР"

139 години "Традиции и иновации"
УЧИЛИЩЕН КРЪГ - "НАЙ-ДОБЪР МЛАД ХОТЕЛИЕР"
На 7 февруари , ученици от ПДТГ „Д. Хадживасилев“, специалност „Организация на туризма и свободното време“ участваха в училищния кръг на състезанието "Най-добър млад хотелиер". Състезанието беше организирано с цел учениците да демонстрират развитието на професионалните си умения и компетентности в областта на хотелиерството и туризма. Състезанието включваше две части. Първата част включваше умения, свързани с посрещането на госта в хотела, представяне на продукта и услугите, предоставени в хотела, както и предлагане на допълнителни услуги в зависимост от избрания вид хотел. Учениците също така трябваше да се справят с Check Out процеса и да осигурят обратна информация за престоя на госта.
Втората част на състезанието включваше изтегляне и разрешаване на казуси и ситуации, които могат да възникнат в работата на хотела. Учениците трябваше да демонстрират своите умения за решаване на проблеми и ефективно управление на ситуации, които могат да възникнат по време на работа в хотелския сектор.
След интензивния ден на състезание, журито, в състав: Аделина Замфирова - старши учител по професионална подготовка, Лиляна Димитрова - директор на ПДТГ „Д. Хадживасилев“ и Айлин Мехмедова - опитен рецепционист в хотел "Нове", единодушно определи за победител в училищния кръг Виктория Гутева от Х б клас, специалност "Организация на туризма и свободното време".
Пожелаваме успех на Виктория в представянето й на Националното състезание „Най-добър млад хотелиер“, което ще се състои в КК“ Златни пясъци“ през месец април.