ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – 139 години училище за предприемачи

ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – 139 години училище за предприемачи
На 08 февруари 2024 г., само ден преди да отбележим 139 години от създаването на Първото търговско училище в България, се проведе вторият етап от училищния кръг на националното състезание по предприемачество „Най-добра бизнес идея“.
Целта на състезанието е да даде възможност на учениците за: засилване мотивацията за пълноценно усвояване на учебното съдържание, базирано на междупредметните връзки в посока предприемачество; стимулиране на иновативността, креативността и екипната работа; насърчаване развитието на предприемаческа култура и предприемаческо мислене; творческа изява на придобитите знания, умения и компетентности в областта на иновациите и предприемачеството.
Със своята идея за създаване на онлайн арт галерия на бъдещето, на първо място се класира Виолета Ненкова. На второ място е Виктория Данаилова, която представи своята бизнес идея „Умна кутия за обувки“. На трето и четвърто място се класират съответно Пламен Георгиев с идеята за създаване на уеб базирана система за доставка на здравословна бърза храна и Асен Панев - „Балнео център Sistova“.
Пожелаваме успех на Вили и Вики, които ще продължат в националния кръг на състезанието, чийто домакин тази година е нашето училище.