Проект „Стъпка напред чрез полезни европейски практики”
ПДТГ "Димитър Хадживасилев" постави началото на изпълнение на дейностите по проект 2023-1-BG01-KA122-VET-000139399 „Стъпка напред чрез полезни европейски практики”, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, Сектор: “Професионално образование и обучение”.