Национално състезание „Практични финанси“

Национално състезание „Практични финанси“ – добър старт за учениците от ПДТГ в Световната седмица на парите
Световната седмица на парите стартира за учениците от ПДТГ още на 15 март, когато в онлайн среда се проведе първия национален кръг на състезанието „Практични финанси“. То се организира съвместно между Министерството на образованието и науката (МОН) и Джуниър Ачийвмънт България (JA Bulgaria) и е част от календара на МОН за провеждане на олимпиади и национални състезания. Годишно достига до 1000 ученици от цялата страна. От ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ се включиха 4 ученици от две състезателни групи /8-10 клас и 11-12 клас /:
- Златомил Златев – ІХ-а клас, специалност „Икономика и мениджмънт“;
- Захари Захариев – Х-а клас, специалност „Електронна търговия“;
- Владо Николаев – ХІ-а клас, специалност „Системно програмиране;
- Виктор Атанасов – ХІ-б клас, специалност „Електронна търговия“.
„Практични финанси” е състезание по финансова грамотност, с фокус върху управлението на личните финанси като неразривна част от компетентността „инициативност и предприемчивост“, което има за цел да мобилизира личния потенциал на участниците в гимназиален етап на обучение. Форматът е с фокус усвояване на култура на поведение, начин на мислене и подходи за действие по отношение на стандартни и актуални проблеми на управлението на личните финанси, включително и чрез използване на новите технологии. Състезанието е възможност за младежите да формират предприемаческите си нагласи, както и да получат мотивация да бъдат изобретателни и да поемат рискове.
Поздравления за всички участници в състезанието!
Пожелаваме успех и класиране за втори кръг!