Световният ден на водата 2024

Световният ден на водата, който се отбелязва всяка година на 22 март има за цел да повиши осведомеността и да насочи вниманието на обществеността към предприемане на действия за справяне с кризата с водата и канализацията.
През 2024 г. темата на Световния ден на водата е „Използвайте водата за мир“.
Кампанията за Деня на водата се нарича „Вода за мир“. Водата може да създаде мир или да предизвика конфликт. Когато водата е оскъдна или замърсена, или когато хората имат неравен или изобщо нямат достъп до водни ресурси, може да възникне напрежение между различни общности и държави. Сътрудничеството в областта на трансграничните води е от съществено значение за мира и просперитета. Правителствата трябва да си сътрудничат двустранно, регионално или глобално.
Всички имаме роля. Като индивиди можем да използваме водата по-внимателно, намалявайки стреса върху околната среда и водната инфраструктура.
Всички можем да използваме водата като средство за мир. Отделни граждани, семейства, общности, организации, институции и правителства – всеки може да предприеме действия като част от кампанията за Световния ден на водата 2024 г. Има три начина:
1. Учете!
2. Споделяте!
3.Действайте!
В нашето училище ПДТГ ,, Димитър Хадживасилев” организирахме изложба на тема ,,Вода и мир”.
Под ръководството на учителя по изобразително изкуство Татяна Максимова учениците рисуваха по темата.
С участието на учителя по биология и здравно образование Марияна Любенова изработиха табло с интересни факти за водата.
Представяме ви ключови факти за водата:
• 2,2 милиарда души все още живеят без безопасно управлявана питейна вода (СЗО/УНИЦЕФ, 2023 г.).
• Приблизително половината от населението на света изпитва сериозен недостиг на вода поне през част от годината (Междуправителственият панел за климатични промени (МПКП) (IPCC, 2022 г.)). Очаква се тези числа да се увеличат, влошени от изменението на климата и нарастването на населението (Световна метеорологична организация (СМО, 2022 г.).