Световна седмица на парите 2024

В Световната седмица на парите с учениците от иновация на тема „Права, ценности, споделени решения“, модул „Аз, България и Европейския съюз“ беше проведен урок за единната европейска валута - еврото. В него десетокласниците на Търговската гимназия демонстрираха познания за страните от еврозоната и еврото, както и представиха изготвените от тях информационни материали, които акцентират върху ползите и рисковете от предстоящото – близко или далечно, присъединяване на България към еврозоната.
Респектирани от над 140 годишната история на българския лев, но и с поглед в бъдещето, ръководителите на учениците – г-жа Милена Борисова и г-жа Диана Илиева-Атанасова, представиха одобрения от БНБ дизайн на националната страна на българските евромонети с ликовете на народните будители и духовници - Св. Паисий Хилендарски и Св. Иван Рилски, както и Мадарският конник – скален релеф от VІІІ век, включен в Списъка на световното културно наследство. За основни елементи на българските евромонети е възпроизведен дизайна на настоящите разменни монети от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 стотинки, 1 и 2 лева, с мотива, че те са вече утвърдени и лесно разпознаваеми за гражданите на България. Този подход осигурява приемственост, като в същото време се потвърждава и продължава българската идентичност чрез познатите символи на българските монети.
На събитието присъстваха г-жа Лиляна Димитрова – директор на Гимназията, г-н Альоша Кушлов – главен учител, г-жа Румяна Пенева – педагогически съветник, г-жа Антония Божанова – учител общообразователен учебен предмет, които допринесоха за реализиране на иновацията „Права, ценности, споделени решения“ през тригодишния период на проекта.
Обогатени със знания, опит, надежди за по-добро финансово бъдеще, всички ние - учители и ученици, отбелязахме
Световната седмица на парите – 2024!