Световна седмица на парите 2024

По повод световната седмица на парите се проведе обучение на ученици от ученици на тема "Финансова грамотност - ключова компетентност на 21 век". Учениците Александра Павлова, Ерика Гигова и Мартин Даков от 10а и 10б клас, които са част от иновация на тема „Права, ценности, споделени решения“, модул „Аз, България и Европейския съюз“ изнесоха открита лекция за това какво представляват личните финанси, как трябва да се планира бюджетът, може ли да се спестява и други жизненоважни за житейския ни живот финансови инструменти и техните приложения.
Обучени бяха ученици от 8а, 8б и 9а клас, а след лекцията, учащите упражниха своите знания чрез изиграване на образователна игра "Стани богат със знания за личните финанси". Ученичката Кристина Александрова от 8а клас успя да отговори правилно на най-много въпроси и беше наградена с демо чек за EUR 1 000 000.