Международна олимпиада за познания за природните и технологичните бедствия и аварии, 2024

Ученици от 10 клас на ПДТГ "Д. Хадживасилев" се представиха блестящо на Международната олимпиада за познания за природните и технологичните бедствия и аварии по линия на Европейското споразумение за големите бедствия която се провежда всяка година и се организира със съдействието на (EUR-OPA).
Състезанието се провежда на английски език и цели младите хора да са добре запознати с различните видове природни и технологични бедствия и аварии и да са подготвени как да реагират в случай на опасност. Тази година учениците показаха своите знания в области като климатичните промени, културното наследство, пандемията, пропадане на язовирите и свлачищата.
Нашият зелен отбор "Nature Keeperz" се състезава с още 147 отбора от различни страни като постигна резултат от 80.75 от 100 точки и 18.5 от 20 максимални точки за есе.
Браво на десетокласниците Александра Павлова, Ерика Гигова и Мартин Даков и на г-жите Милена Борисова и Моника Цветанова, които традиционно подготвят победители в състезанията!
ПДТГ "Д. Хадживасилев" за пореден път доказва, че успешно подготвя млади защитници на природата!