Денят на българската конституция и професионален празник на юриста

На 16 април всяка година в България се отбелязва Денят на Българската Конституция, който е и професионален празник за всички юристи в страната. Това е денят, в който се почита основният закон на държавата и се отбелязва ролята и значимостта на правната професия в обществото.
През този ден, ученици от XI-б клас, специалност „Електронна търговия“ в ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, гр. Свищов, изучаващи учебен предмет “Право“ с госпожа Здравка Здравкова, посетиха Районен съд - гр. Свищов.
Председателят на съда – госпожа Пенка Йорданова с изключително интересната си беседа даде възможност на учениците да се запознаят с историята на Конституцията
от нейното създаване, еволюцията през годините и ключовите моменти в развитието ѝ,
значението на конституцията за обществото и защо е толкова важно да се спазва и зачита. Разказа за професията на юриста и нейната роля в обществото, как юристите допринасят за защитата на правата и интересите на гражданите, както и за стабилността на правовия ред в страната.
След срещата учениците обсъждаха различните позиции в съдебната зала и изразиха увереност, че справедливостта е най-важна в правото, а това, което движи човешкото общество, е стремежът към нея във всички обществени аспекти. Доверието в съдебната власт се крепи не само на чувството за справедливост, но и на прозрачността, ефективността и независимостта на съдебната система, както и на гарантирането на равенство пред закона за всички граждани.