В час по "Разработка на софтуер", професия "Системен програмист"

Под ръководството на инж. Ива Иванова учениците започват работа по нов проект на тема "Създаване на GUI с Windows Forms". Това е началото за разработка, с която те ще завършат обучението си по учебния предмет. Всеки час ще бъдат добавяни нови елементи, а в завършен вид пректите ще бъдат представени пред всички в края на срока.