Инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Свищов

На 15 май – ученици от УС на ПДТГ „Д. Хадживасилев“ участваха в инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Свищов. Специалистите от Превантивен информационен център по наркомании гр. В. Търново проведоха тренинг-обучение свързано с опасностите от употребата на наркотични вещества и  представиха опасностите, които се крият от употребата на наркотици.