НП "България - образователни маршрути", модул „Културните и научните институции като образователна среда“

НП "България - образователни маршрути", модул „Културните и научните институции като образователна среда“
Урок по Биология и здравно образование провеждат в Природонаучния музай в Черни Осъм десетокласниците на Търговската гимназия. Г-жа Любенова ги запозна с екологичните групи организми и влиянието на екологичните фактори върху тях.