Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

Дванадесетокласниците на ПДТГ "Димитър Хадживасилев" - Свищов, успешно защитиха дипломните си проекти в теоретичната част.
Държавен изпит за придобиване на трета СПК по професии "Спедитор-логистик"и "Системен програмист". Зрелостниците успешно представиха своите дипломни проекти както и придобитите познания по изучаваните предмети през годините.