ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ ПО ПРОЕКТ „СТЪПКА НАПРЕД ЧРЕЗ ПОЛЕЗНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ”

В периода април – май, ученици от ХІ-а клас, специалност „Системно програмиране”, професия „Системен програмист” и от ХІ-б клас, специалност „Електронна търговия“, професия „Организатор интернет приложения“, преминаха обучение в психолого-педагогическа подготовка, свързана с реализацията на Проект 2023-1-BG01-KA122-VET-000139399 „Стъпка напред чрез полезни европейски практики” в Корк, Ирландия и Римини, Италия. Целта на подготовката е да подпомогне учениците при адаптирането им в реална работна среда с наставниците и с представители на партньорската организация по проекта.
Оценката от професионалната, културната и психолого-педагогическата подготовка е един от критериите, по които е направено окончателно класиране за подбор на ползватели. 14-те най-добри ученици ще проведат през месец юли 2024 г. двуседмична производствена практика в страните-домакини.